Životopis

Jelena Zlatar Gamberožić

Jelena Zlatar Gamberožić rođena je 24. rujna 1982. godine u Zagrebu. Diplomirala je sociologiju i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2006. godine i od tada je zaposlena u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Bavi se sociologijom prostora. Doktorirala je 2012. godine s disertacijom Utjecaj društvenih aktera na urbane transformacije i obnovu Zagreba nakon 2000. godine. Autorica je brojnih znanstvenih članaka i urednica znanstvenih zbornika te izvršna urednica znanstvenog časopisa Sociologija i prostor. Također je i dopredsjednica Centra za kreativno pisanje u Zagrebu (CeKaPe).

Pobjednica je natječaja “Priče o Kosi” (2013) u organizaciji LUSH-a i CeKaPe-a s (priča Kosa). Njezina je priča Okrutnost jedna od 15 najboljih priča natječaja „Vranac 013“ (2013). Ušla je u uži krug natječaja „Prozak“ 2014. (priča Ticala).

Njezina kratka priča Nedostaje objavljena je u zbirci priča „Krom i pakao“ (CeKaPe, 2012.). Priče su joj objavljene i na brojnim književnim portalima (arteist.hr, mvinfo.hr, kratkaprica.bloger.index.hr, i dr.).

Ko-urednica je dvaju znanstvenih zbornika: Svirčić Gotovac, A.: Zlatar, J. (Ur.) Akteri društvenih promjena u prostoru; Transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj.(Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2012.) i Svirčić Gotovac, A; Zlatar, J. (Ur.) Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u Zagrebačkoj mreži naselja. The Quality of life in New Housing Estates in the Settlement Network of Zageb (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2015).

Autorica je znanstvene knjige „Urbane transformacije suvremenog Zagreba. Sociološka analiza“ (Plejada i Institut za društvena istraživanja, 2013.), zbirke priča „Odjavna karta“ (CeKaPe, 2014.) i romana „Slijepa točka“ (CeKaPe, 2015.).

 

Objavila:

Objavljene knjige

Roman: Slijepa točka (Centar za kreativno pisanje CeKaPe, Zageb, 2015.)

Zbirka priča: Odjavna karta (Centar za kreativno pisanje CeKaPe, Zagreb, 2014.)

Znanstvena knjiga: Urbane transformacije suvremenog Zagreba (Plejada i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb, 2013.)

 

Uredništvo knjiga:

Svirčić Gotovac, A.; Zlatar, J. (Ur.) (2012.) Akteri društvenih promjena u prostoru; Transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. 

Svirčić Gotovac, A; Zlatar, J. (Ur.) (2015.) Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u Zagrebačkoj mreži naselja. The Quality of life in New Housing Estates in the Settlement Network of Zageb. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. 

 

Odabrani znanstveni radovi

Zlatar, J. (2014). City profile. Cities. The International Journal of Urban Policies and Planning 39:144-155.

Tonković, Ž.; Zlatar, J. (2014). Sustainable Development in Island Communities: The Case Study of PostiraEuropean Countryside 6 (3):254-269

Svirčić Gotovac, A.; Zlatar, J. (2013). Housing Quality and the Lost (Public) Spaces in Croatia. U: Schrenk, M.; Popovich, V.V.; Zeile, P.; Elisei, P. (Ur.) REAL CORP 2013:Planning Times. Tagunsgband: Proceedings Real Corp 2013, str. 399-405.

Zlatar, J. (2011). Utjecaj trgovačkih centara (kao ne-mjesta) u gradu Zagrebu na nestajanje javnog prostora. U: Čapo, J.; Gulin Zrnić, V. (Ur.) Mjesto, nemjesto. Interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture. Zagreb: Biblioteka Nova etnografija, str. 317-331.

Zlatar, J. (2010). Odrednice turističke djelatnosti u smjeru održivog razvoja - primjer mjesta Povlja na otoku BračuSociologija i prostor: Časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja 48, 187 (2):247-273.

Seferagić, D.; Svirčić Gotovac, A.; Zlatar, J. (2009). Sociological Approach to Landscapes in Croatia: Examples of the Mediterranean Landscape. U: Mohović, R.; Dumbović Bilušić, B.; Lipovac, N. (Ur.) Mošćenički zbornik. Mošćenice: Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga u suradnji s Hrvatskom sekcijom ECOVAST-a (Europskog vijeća za sela i male gradove), str. 45-65.

Zlatar, J. (2008). Anthony Giddens: Refleksivna projekcija osobnostiRevija za sociologiju 39 (3):161-182.

Svirčić Gotovac, A.; Zlatar, J. (2008). Akteri rekonstrukcije Cvjetnoga trga u ZagrebuSociologija i prostor: Časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja 46, 179 (1):53-76.

Zlatar, J. (2007). Anthony Giddens: Značenje i transformacija intimnostiFilozofska istraživanja 2 (106):441-451.

Svirčić Gotovac, A.; Zlatar, J. (2007). Rekonstrukcija Central Business District (CBD) - primjer Cvjetnog trga u Zagrebu. U: Spasić, N. (Ur.) Održivi prostorni razvoj gradova. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, str. 25-43.

Svirčić Gotovac, A.; Zlatar, J. (2007). Prehrana i zdravlje kao elementi kvalitete života u mreži naselja HrvatskeSociologija i prostor: Časopis za istraživanja prostornoga i sociokulturnoga razvoja 45, 175 (1):29-61.

 

Priče objavljene na internet portalima

Između ostalih, priče ProvalijaOdjavna kartaIntima i Jedino stvarno filozofsko pitanje mogu se pročitati na književnim portalima: www.kratkaprica.bloger.index.hrwww.arteist.hr, http://danas.net.hr, www.mvinfo.hr

 

Priče objavljene u zbornicima radova

Priča Nedostaje uvrštena je u izboru Krom i pakao (Centar za kreativno pisanje CeKaPe, Zagreb, 2012)

Književni opus