Životopis

Nada Gašić

Nada Gašić rođena je 27. 10. 1950. u Mariboru, Slovenija.
 Od 1952. živi u Zagrebu, gdje jenakon završetka osnovnoškolskog i gimnazijskog školovanja na Filozofskom fakultetu studirala i diplomirala sociologiju i jugoslavistiku (današnja kroatistika).
 Nakon zagrebačke diplome (1974), na Filozofskom fakultetu Karlovog univerziteta u Pragu radila kao lektorica hrvatskoga jezika i ujedno pohađala izvanredni studij češkoga jezika i kulture.
 Kasnije na istom univerzitetu obranila doktorsku disertaciju s temom češko-hrvatskih književnih veza u vrijeme hrvatske moderne, a ta je radnja nakon komisijske provjere koju su potpisali prof. dr. Miroslav Šicel i prof. Predrag Jirsak nostrificirana kao doktorat znanosti u Hrvatskoj.

 Radila kao istraživačica u Zavodu za kulturu Hrvatske,
 zatim (1980-1982) kao lektorica hrvatskoga jezika na Slavističkoj katedri Filološkog fakulteta u Sankt Peterburgu gdje je držala i predavanja iz hrvatske i slovenske književnosti.
 Od 1982. do 1985. ponovno radila kao lektorica u Pragu i jedan semestar u Brnu.
 Bila dugogodišnja suradnica prof. Anića na njegovom Rječniku hrvatskoga jezika, stručna urednica Anić-Silićeva pravopisa, te redaktorica Anić-Goldsteinovog Rječnika stranih riječi.
 Upotrijebivši elemente zagrebačkog žargona, prevela na hrvatski i objavila 1996. Hašekove «Doživljaje dobrog vojnika Švejka».
Prevela i Mošinu dramatizaciju istoga djela.
 Godinama kao urednica surađivala sa zagrebačkim izdavačima i uredila pedesetak knjiga.

 Objavila:
- «Mirna ulica, drvored», roman, Zagreb 2007.; Samizdat B92, Srbija 2009.
- „Voda, paučina“, roman, Zagreb 2010.

 Nagrade:
- Nagrada Slavić DHK, 2007. za najbolje debitantsko djelo godine
 ( roman „Mirna ulica, drvored“)
- Nagrada Vladimir Nazor, 2011., za roman "Voda, paučina"
 - Nagrada Grada Zagreba, 2011.

Književni opus