Životopis

Sead Alić

Dr. sc. Sead Alić rođen je 17. ožujka 1956. u Donjoj Vraci (Zenica), BiH. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Doboju. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao filozofiju i jugoslavistiku. Objavljivao prikaze knjiga i tekstove u časopisima: Naše teme, Kulturni radnik, Filozofska istraživanja, Polja, Dometi, Student, Studentski list, Mladina, Zvono, Zarez, Epoha, Filozofska istraživanja, Zeničke sveske, Zarez, Kultura, Tvrđa i dr., te sudjelovao na više međunarodnih simpozija. Magistrirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Iskustvo estetičke misli Waltera Benjamina 1985. godine. Nakon diplome radio je na Radiju 101, kao honorarni asistent marksizma predavao na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, a radni odnos ostvario u izdavačkoj kući August Cesarec. Radio i na Z3 TV programu, te u podružnicama svjetskih marketinških agencija BBDO i PUBLICIS. U suradnji s Fakultetom političkih znanosti i Otvorenim društvom realizirao seriju filmova o demokraciji; surađivao i na projektima ŠNZ Andrija Štampar. Za HTV je producirao  120 emisija Knjigom u glavu, 20 dokumentarnih filmova serijala Priče hrvatskih otoka. Osnovao Kulturni centar (KCCK) u Zagrebu. Na poslijediplomskom doktorskom studiju književnosti na Filozofskom fakultetu u Rijeci obranio je 2007. doktorsku disertaciju pod naslovom Filozofija i književnost, Od ideologija  zavođenja do manipuliranja medij(im)a. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranio je 2009. drugu doktorsku radnju iz polja filozofije Filozofija medija MarshallaMcluhana. Inicirao (2007) osnivanje Sekcije za filozofiju medija pri Hrvatskom filozofskom društvu. Osnovao (2008) Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja. Sudjelovao na tridesetak međunarodnih znanstvenih simpozija. Jedan od predsjednika Programskog i Organizacijskog odbora   međunarodnog znanstvenog skupa: Filozofija medija, koji već sedam godina sukcesivno   promišlja problematiku filozofije medija. Bio je i kopredsjednikom programskog odbora konferencije Islam i mediji u Zagrebu 2015. Kao vanjski suradnik u zvanju profesora visoke škole (izabran u zvanje 2010.)   predavao je na visokom učilištu Vern u Zagrebu. Trenutno u zvanju izvanrednog profesora. Od 2012 godine predaje na Sveučilištu Sjever (nekada Medijsko sveučilište). Pet semestara bio je pročelnik Studija novinarstva.
Glavni je i odgovorni urednik znanstvenog časopisa Inmediasres, a četvrtu godinu zaredom uređuje i zbornike filozofije medija (Sveučilišta Sjever). Član je i redakcija časopisa CM (Beograd, Novi Sad), te časopisa Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj – Minber.

 

DJELOVANJE  U MEDIJIMA


HTV  120  emisija  „Knjigom u glavu“, tijekom  1994, 1995 i 1996. Urednik i voditelj 
HTV  20 emisija  „Priče hrvatskih otoka“, dokumentarni filmovi o pričama i legendama hrvatskih otoka,  Rad na scenarijima i režiji. 
HTV   „Sveti Gral“, dokumentarac sniman  u južnoj Francuskoj, scenarij  i produkcija.  
„Vlast  grafitima“, 10 edukativnih filmova o temeljnim pojmovima suvremene političke zbilje ( u suradnji s Fakultetom političkih znanosti).
HTV; OTV; RITV   „Je li to u redu?“, 20 emisija igrano-dokumentarnog, mozaičkog karaktera.  
OTV „Kulturni vodič“, višegodišnje praćenje kulturnih zbivanja u Zagrebu. 
Radio 101: Urednik i voditelj emisija: Frigidna utičnica i Intervencija 85
Z3: Urednik i voditelj emisije: Izlog knjiga
WWW.papa.hr (rad na portalu uz dolazak Pape u Zagreb)


ZNANSTVENI RADOVI 

1.
Zbornik „Filozofija mediterana“  (ur. Mislav Kukoč) str. 371-384
Izvorni članak  UDK  130. 2   316. 7     111. 852
„Usmeno i pismeno mediteranske kulture“ 

2.
Zbornik „Gajo Petrović – čovjek i filozof“ (ur. Lino Veljak), FF press 2008.  str. 175-188
Izvorni  članak
„Praksa avangarde i avangarda prakse“  (McLuhan u svjetlu pojma prakse Gaje Petrovića)

3. 
Filozofska istraživanja,  br. 113. god. 2008.  str. 51-61
Izvorni članak  UDK  : 316. 774 
„Globalno selo“ 

4.
Filozofska istraživanja, br. 111. god 2008.  str. 555-565
Izvorni članak  UDK  141. 82 : 130.2
„Filozofija prakse u retrovizoru mediologije“   Simpozij Školska knjiga u povodu 50 godina Hrvatskog filozofskog društva.  6 – 8 prosinca  2007. 

5.
Filozofska istraživanja, br. 109. god. 2007.   str. 63-74
Izvorni članak  UDK  130. 2 / McLuhan
„Copy-paste kultura, od Mehaničke mlade do copy-paste kulture“16 dani Frane Petrića Cres 23 – 26 rujna 2007. 

6.
Filozofska istraživanja br.  114, godina 2009.  str. 271-280
Izvorni  članak  UDK  (1: 316. 774): 379.8
„Masovno  slobodni“

7. Synthesis Philosophica,  50 (2/2010) pp. (201–210)   
PhilosophyofMedia - IstheMessage
Original Paper UDC 1:316.774
ReceivedOctober 1st, 2010


8. Zbornik: KOMUNIKACIJE MEDIJI KULTURA, br. 2. Beograd 2009. str. 615-633
UDK 316.774 ID 17194668
„Globalizacija i medijska kultura“


9.  Kultura,br 126 Kulture ritmova i spektakla 2010. str. 11-23
„Ritualno i plesno pamćenje u usmenoj kulturi“
UDK 394.3:316.72

10.  News andViews, InternationalAcademy for PhilosophyPress, Vol. 2 No 3(27) Winter 2010. Yerevan (Armenia) – Athens (Greece) Berkeley (USA) – Viena (Austria) str. 26-45
IdentityandViolenceCRES 

11. Metodički ogledi, br. 17, 2010 god. 1-2,  str. 107-132
Medij jezika 
Prethodno priopćenje UDK [1:316.774]:81

12. Kultura, br. 132 Savremeni žurnalizam – trendovi, dileme, izazovi, Beograd, 2011.
Istina iz fotografskog stroja (249-269)
UDK 77.01:111.852

13. Zbornik: VERODOSTOJNOST MEDIJA: DOMETI MEDIJSKE TRANZICIJE (Uredio Rade Veljanovski), Fakultet političkih nauka, Beograd, 2011.  (285-297)
Informiranje ili uniformiranje?
UDC 316.774:1   659.3:32

14. Kultura, Filozofija medija, Beograd, 2011, str. 26-41
Čemu filozofija / ako nije filozofija / medija
DOI 10.5937/kultura 1133026A  UDK 101:316.776    316.77:141.319.8“20“

15. Zbornik: EUROPSKI IDENTITET BOŠNJAKA, BNZH, Zagreb 2012
Identitet i identiteti (47-57)
UDK 323.15 (497.5)

 


TEKSTOVI U ZBORNICIMA I STRUČNIM ČASOPISIMA 

 

1.  Zbornik EVROPSKI IDENTITETI I MEDIJSKA KULTURA (ur. Mirko Sebić), MIOKO, Novi Sad, 2011, str.17-24
Mašta mediji i turizam

2. Zbornik Mediji i znanost, HND, Zagreb, 2011
Mediji i znanost   Okrugli stol HND-a 

3.„Perspektiva   slikovnog  i verbalnog“, Časopis  Vizura,  časopis za savremene vizualne umjetnosti, 10/ 2008, broj 3-4 ( str. 40 – 49). 

4.  „Perspektiva i mediji“ (Od Platona do McLuhana), Časopis  Tvrđa, časopis  za  teoriju i kulturu,  1 – 2/ 2008 (str. 63 – 73).  

5.  „Gobbelsova galaktika  -  galaktika  manipulacija“, Časopis  Zeničke sveske, časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku,  6 / 2007 (str. 215 – 226). 

6. Business politike i medija u dobu zastarjelih pojmova, Časopis Zeničke sveske br. 11 2010 str. 51-63

7.  „Rukopistišine vraća nas na pravi put“,Časopis  Zarez,  br. 207.  31. svibnja 2007.  

8.„Kišević, pjesnik molitve“, ( uz sonetni vijenac Pred partiturom mora ) Časopis  Zarez,  2007.   

9.  „Ekstenzija  -  medij  -  praksa (McLuhan u svjetlu pojma prakse Gaje Petrovića)“   Časopis  Zarez, br. 203.  5. travanj 2007. 

10.  „Razlozi za filozofiju medija“, MIOKO, mediji i okolina, rujan  2008.   

11.  „Erotika i politika“,Polja, Novi Sad,  prosinac 1987. broj 346.    

12.  „Iskustvo i filozofija“,Polja, Novi Sad, travanj/svibanj 1987. broj 338 -339.      

13.  „Iskustvo i tehnika“,Polja, Novi Sad,  studeni 1985. broj 321.  

 


OBJAVLJENE KNJIGE:

1.    Rođenje tragedije iz duha novokomponirane glazbe,  Phenomena, Zagreb, 1999. 
2.    Mediji, od zavođenja  do manipuliranja,  AGM, Zagreb, 2009.
3.    McLuhan, najava filozofije medija, CFM, Zagreb, 2010
4.    Rječnik epohe, CFM, Zagreb, 2010 
5.    Masmediji, zatvor bez zidova, CFM, Zagreb, 2012
6.    Ničeansko novinarstvo, Sveučilište Sjever, 2015
7.    Masmedijski fundamentalizam, Sveučilište Sjever, 2016
8.    Medij Jezika, Medijski dijalozi, Crna Gora, 2016.
9.    Razgovori s učiteljem, BNZH, Zagreb, 2016.

 

 

SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

1.    
Međunarodna konferencija Lik i djelo Gaje Petrovića, u povodu 80 godišnjice rođenja, Vijećnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu,  10. ožujka  2007.  „McLuhan u svjetlu pojma prakse Gaje Petrovića“.


2.
Međunarodna konferencija Filozofija i kultura na 16. danima Frane Petrića,  
Cres  23.  - 26. rujna 2007. „Copy-paste kultura, od mehaničke mlade do copy-paste kulture“.

3.
Međunarodni simpozij Vizualna konstrukcija kulture, Mimara, 25. – 27. listopada 2007. Zagreb. 
„McLuhan i perspektiva“.

4.
Međunarodni simpozij U povodu 50 godina Hrvatskog filozofskog društva
Velika dvorana „Školska knjiga“,  6. - 8. prosinca  2007.  
„Filozofija prakse u retrovizoru mediologije“.

5.
Simpozij Mediteranski korijeni filozofije, Split, 2007
„Usmeno i pismeno mediteranske kulture“.

6.
Međunarodna konferencija Filozofija i globalizacija na 17. danima Frane Petrića, 
Cres,  21. – 24. rujna  2008.   GLOBALNO  SELO
„PhilosophyandGlobalization“.  (održano na engleskom jeziku)

7.
InternationalScientificConferenceGlobalizationofCulture
Dubrovnik,  17. - 18. studenoga 2008.
„Media - theBasicIssueofGlobalization“.  (održano na engleskom jeziku) Objavljeno u Zborniku Komunikacije, mediji, kultura pod naslovom Globalizacija i medijska kultura 

8.
Kongres BiH naučnika iz zemlje i svijeta, Sarajevo, 27. – 31. kolovoza  2008. 
„Razlozi za filozofiju medija“.  MIOKO Mediji i okolina, 2008. 

9.
Međunarodni simpozij, Filozofija slobodnog vremena i sporta, 
Zagreb, 27. – 29. studenog  2008. 
„Masovno slobodni“. 


10.
Međunarodna  konferencija  Filozofija i mediji na 18. danima Frane  Petrića, 
Cres,  20. – 23. rujna 2009. „PhilosophyandMediainthePhilosophyoftheMedia“. (plenarno predavanje održano na engleskom). 

11.
Međunarodni simpozij: Mediteranski korijeni filozofije, Split, 2010
„Medij jezika“.

12.
Međunarodni simpozij:Integrativna bioetika i nova epoha 9. LOŠINJSKI DANI BIOETIKE, Mali Lošinj, Hrvatska, 16.–19. svibnja 2010.
„Istok i zapad ljudskoga mozga“

13.
Simpozij: Pitanje o istini u suvremenoj filozofiji i znanosti
HFD, Školska knjiga, Zagreb, 25-26 studeni 2010.
„Istina iz fotografskog stroja“

14.
Međunarodna  konferencija  O identitetu na 19. danima Frane  Petrića, 
Cres,  20. – 23. rujna 2010.
„IdentityandViolence“ (održano na engleskom jeziku).

15.
V Mediteranski korijeni filozofije, 24 – 26. ožujka 2011. Split
„O determinizmu i tehnodeterminizmu“

16
Europski identitet Bošnjaka, Od minulog iskustva do suvremene afirmacije  7 – 8 svibnja 2012    Zagreb
„Identitet i identiteti“

17.  VERODOSTOJNOST MEDIJA – DOMETI MEDIJSKE TRANZICIJEFakultet političkih nauka, Beograd, Jove Ilića 165   17/ 18. jun 2011.

18. Međunarodni interdisciplinarni simpozij
FILOZOFIJA MEDIJA 2011.
 Pitanja utemeljenja, zasnivanja i/ili otkrivanja
Cres, Hrvatska, 16.–18. rujna 2011.

19  20. DANI FRANE PETRIĆA»Filozofska gibanja na jugoistoku Europe«
Jubilarni međunarodni simpozij Cres, Hrvatska,18.–21. rujna 2011.

20.  17.  ECPD International Conference
RECONCILIATION, TOLERANCE AND HUMAN SECURITY IN THE BALKANS
”NEW BALKANS AND EUROPEAN UNION ENLARGEMENT”
Miločer, Montenegro, October 21-22, 2011


21 Godišnji simpozij Hrvatskoga filozofskog društva
Filozofija i umjetnost, Zagreb, 1.–3. prosinca 2011.
Velika dvorana »Školske knjige«, Masarykova 28

 

22   VI. MEDITERANSKIKORIJENIFILOZOFIJE
Split, Hrvatska, 29-31. ožujka 2012. Religijsko brendiranje tla 

23.  SEVENTEENTH INTERNATIONAL SCHOLARLY SYMPOSIUM
ISLAM IN EUROPE, POSITION AND PERSPECTIVES, 


24.   Kulturna politika, umjetničko stvaralaštvo i medijska praksa u funkciji održivog društvenog razvitka  31. 5. 2012. 
Fakultet za kulturu i medije, Beograd


BEHAR  Scartface

Izlaganje  na konferencijama/manifestacijama: 

Međunarodni ekspertski okrugli stol: Masmediji kao bitan faktor uspostavljanja međuetničke i vjerske tolerancije, razumijevanja i suradnje na Balkanu (EuropeanCenter for PeaceandDevelopmentoftheUniversity for Peaceestablishedbythe United Nations)
Beograd, 3. novembar 2009.

Okrugli stol: Mediji i znanost, 20. svibnja,  2010. u Velikoj dvorani Novinarskog doma, Perkovčeva 2, Zagreb 

Tribina: Filozofija medija, Beograd, Dom omladine, 10. 05. 2011.

PREDAVANJA ZA GRAĐANSTVO


Predavanje  „Filozofija medija“, Klub sveučilišnih nastavnika, 19.svibnja 2008. 
Uz predstavljanje knjige Divne Vuksanović „Filozofija medija“.

Predavanje „Razumijevanje medija“, Klub sveučilišnih nastavnika, 5. lipnja 2008. 
Uz predstavljanje knjige MarshalMcLuhan  „Razumijevanje medija“. 

Tribine u organizaciji Sekcije za filozofiju medija HFD-a, Centra za filozofiju medija i KIC-a:

„Medijska dijeta“ Tribina KIC,    4. prosinca  2008.   
„Mediokracija / Mediokultura“ Tribina KIC,  18. prosinca  2008.  
„Zvijezde-  svećenici novog progresa!?“ Tribina KIC,  15. siječnja   2009.   
„Etika medija“ Tribina KIC,  12. veljače    2009.   
„Ekologija medija“ Tribina KIC,  26. veljače    2009.   
„Vjera  i  mediji“ Tribina KIC,  12. ožujka     2009.   
„Židovstvoi mediji“ Tribina KIC,  26. ožujka     2009.   
„Kraj televizije“ Tribina KIC,  16. travnja    2009.   
„Medijski zločin i kazna za medije“  Tribina KIC,    7. svibnja    2009.   
„Medijska reformacija“ Tribina KIC,  21. svibnja    2009.  
„Građanska kontrola medijskih korporacija“, Tribina KIC, u ožujku 2011
„Politika, mediji, prosvjedi“, Tribina KIC, u travnju 2011
„Televizija – javni servis ili servis političara“, Tribina KIC, u svibnju 2011

Predavanje „Društveno odgovorni dizajn“, Studij dizajn na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu,  24. ožujka  2009. 

Književni opus