Životopis

Tvrtko Vuković

 Rođen je 13. siječnja 1969. godine u Slavonskom Brodu.
 Diplomirao je kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
 U izdavačkoj kući Meandar uređivao je biblioteke Off-line i Slovo razlike.
 Bio je članom uredništva Libre, Zbornika SC književnog kluba.
 Sudjelovao je na projektu Leksikon hrvatskih pisaca s dvadesetak natuknica o suvremenim pjesnicima.
 U periodici, osim poezije, objavljuje prikaze, kritike i eseje. Pjesme su mu prevođene na mađarski, slovenski, njemački i makedonski jezik.
 Radi kao asistent na Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
 Priredio je panoramu hrvatskoga pjesništva devedesetih Off-line.
 Objavio:
 - Slijeganje ramenima, Meandar, Zagreb, 1995.
- Off-line, hrvatsko pjesništvo devedesetih, antologija, Quorum, Zagreb 2001.
- Golmanu, lovcu i šumaru, Menadar, Zagreb 2002.
- Ljubi Žižeka svoga, Meandar, Zagreb 2009.

Književni opus