Životopis

Vanda Babić

Rođena u Kotoru 1967. Osnovnu i srednju školu završila je u Splitu, dodiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru, a poslijediplomski studij, smjer Književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Na Sveučilištu u Zadru (tada Filozofskom fakultetu) radi od 1992. kao znanstvena novakinja. Magistrirala 1997. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Hrvatska srednjovjekovna tradicija u bokokotorskim pasionskim tekstovima.

Doktorirala 2003. na Sveučilištu u Zagrebu disertacijom Kulturno-povijesne vrijednosti djelovanja Vicka Zmajevića u Boki kotorskoj i Zadru. Danas (od 2017.) u zvanju redovite profesorice.

Bila je vanjski suradnik na Odjelu za kulturu i turizam gdje je predavala kolegij Metodika interpretacije prirodne i kulturne baštine. Do ukidanja svih projekata krajem 2013. bila je voditeljica projekta Usmeno-književna baština zadarskog područja i suradnica na projektu: Kulture u doticaju: Stoljetni hrvatski i crnogorski književni identiteti glavnog istraživača Milorada Nikčevića. Objavila je desetak stručnih i znanstvenih knjiga.(popis u prilogu) Suradnica je u mnogim znanstvenim i stručnim časopisima. Urednica je prvog zbornika Zadarskih filoloških dana te niza knjiga. Suautorica je i scenaristica dokumentarnog filma S Hrvatima Boke, u produkciji HTV, proizvedenog 2001.

 

Od 2007. do 2015. predsjednica je Vijeća za kulturu Zadarske županije, a od 2015. do 2019. članica. Od 2016. članica je Upravnog vijeća Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a od 2017. do danas predsjednica. Od 2019. članica je  Upravnog vijeća Gradske knjižnice Zadar. Ekspert je za akreditaciju studijskih programa i reakreditaciju studijskih programa pri Agenciji za kontrolu i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja u Crnoj Gori. (odlukom od 21. 12. 2018.)Članica je stručnih povjerenstava Ministarstva znanosti i obrazovanja za procjenu eksperimentalnih udžbenika i eksperimentalnih nastavnih pomagala za osnovnu i srednju školu za šk. god. 2018/19 i procjenu udžbenika i nastavnih pomagala za osnovnu i srednju školu za šk. god. 2019/20 i 2020/21.

U prosincu 2011. je sudjelovala u Erasmus programu razmjene profesora na Sveučilištu u Bambergu, gostovala je na Sveučilištu u Puli, Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, te Sveučilištu Macquarie u Sydneyu s temama iz hrvatske književnosti i kulture Boke kotorske. Bila je mentoricom na doktorskom studiju te je s doktorandom objavila više radova, kao i mentorica na završnim i diplomskim radovima gdje je također i sa studentima objavila nekoliko radova.

Dugi niz godina bila je predsjednica Organizacijskog odbora Zadarskih filoloških dana, Obljetnice 500 godina od rođenja Petra Zoranića te Ljetne škole hrvatskog jezika i kulture Odjela za kroatistiku Sveučilišta u Zadru kao i velike manifestacije Hrvatski gradovi za Hrvate Boke. Aktivni je sudionik projekta Putevima bokeljskih Hrvata.

Pokretač je brojnih kulturnih manifestacija s ciljem promicanja hrvatske kulturne baštine Boke, hrvatsko-crnogorskih književnih i kulturnih odnosa, predavanja u R Hrvatskoj i Crnoj Gori, te studijskih putovanja s ciljem približavanja i upoznavanja s kulturom i radom autohtone hrvatske zajednice u Crnoj Gori.

Objavljuje poeziju i prozu na književnim portalima i u renomiranim književnim časopisima. (Književna republika, Zadarska smotra, Ars)

Dobitnica je Godišnje nagrade Zadarske županije (2006.), Plakete HKD Napredak, Središnjice Sarajevo, za pisanu književnu i znanstvenu riječ i nakladništvo (2008.), Srebrne povelje Matice hrvatske za knjigu Berta K. Balabanića Radovan i Ljudmila (2008.), poticaja za izvrsnost u znanosti od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (2009.), Zahvalnice Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Goreza promicanje i očuvanje baštine Hrvata Boke kotorske (2019.) i Grba grada Zadra (2019.).

 

Knjige (autorske, priređivačke, uredničke):

Hrvatska književnost Boke kotorske do preporoda, (priredila i pogovor napisala Vanda Babić), Zagreb, Erasmus naklada (Školska knjižnica; Hrvatska književnost od Baščanske ploče do naših dana, knj. 33-34.), 1998., 208. str. (ISBN 953-6132-49-4)

Vanda Babić, Don Srećko Vulović o starosjediocima Boke kotorske, Diorama, Zagreb, 2001. (ISBN 953-6573-11-3)

Vanda Babić, Razgovor duhovni Vicka Zmajevića, HKD «Napredak – podružnica Zadar, Zadar, 2005., 240 str. (ISBN 953-6452-12-X)

Vanda Babić-S. Knežević, Gizdelin, HKD Napredak Zadar, 2007., 272 str. (ISBN 953-6452-87-3)

Vanda Babić, Kulturno-umjetnička društva Zadarske županije, Zadar, 2007. 420. str. (ISBN 953-7217-25-6)

Vanda Babić, Bokeljska muka, Književni krug Split, Biblioteka znanstvenih djela, Split, 2008., 219. str. (ISBN 978-953-163-301-7)

Split, priredila Vanda Babić, Zadar: Maris liber, 2008. (ISBN 978-953-7258-38-6)

Vanda Babić, Podrijetlo i osobnost Berta Krešimira Balabanića, Spjev Radovan i Ljudmila i druga njegova djela, u: Berto Krešimir Balabanić, Radovan i Ljudmila, priredila V. Babić, Novalja –Zagreb, 2007., str. 5.-55. (332. str.) (ISBN 978-953-6762-26-2)

Vanda Babić, Sv. Kata Aleksandrijska – djevica i mučenica, u: Versi svete Kate – divice i mučenice, Novalja, 2008. 93 str. (ISBN 978-953-6762-33-0)

Berto Krešimir Balabanić, Vila Hrvatica, priredila Vanda Babić, Novalja-Kolan 2009., str.298.

Berto Krešimir Balabanić, Duhovna oporuka, priredila Vanda Babić, Novalja-Kolan 2009., str. 343.

Franjo Topić, Napredak je misija, (priredila i predgovor napisala Vanda Babić), HKD Napredak Sarajevo-Zagreb, 2013., 438. str. ISBN 978-9958-840-59-3 i ISBN 978-953-57735-0-4 (Zagreb)

Vanda Babić, Kulturalno pamćenje – ogledi o hrvatskoj književnosti i kulturi Boke, HNVCG Tivat, 2016., str. 343.

Vanda Babić, Kulturalno pamćenje – ogledi o hrvatskoj književnosti i kulturi Boke, Naklada Jurčić, Zagreb, 2018., str. 351.

Vanda Babić, Boka kotorska, zaljev svetaca i hrvatske kulture, Jutarnji list, Zagreb, 2019., str 74.

Vanda Babić, Boka kotorska, zaljev svetaca i hrvatske kulture, HNVCG i Jutarnji list, Tivat-Zagreb, 2019. (dopunjeno izdanje), str. 140. ISBN978-9940-9703-6-9

Vanda Babić, Crta na dlanu, Skaner studio  Zagreb i Centar za kulturu Tivat, 2019.

 

Knjige (uredničke)

Gordana Čupković, Zavjače i žuželice: nešto primjera intertekstualnosti u hrvatskoj glagoljaškoj književnosti, Sarajevo-Zadar, HKD Napredak, 2010., 202. str., Napretkova biblioteka znanstvenih djela, knjiga 1, urednica Vanda Babić) ISBN 978-953-6452-15-6

Fra Andrija Bilokapić, Kao Otac i Sin u Duhu, Sarajevo-Zadar, HKD Napredak, 2011., 248 str., Napretkova biblioteka znanstvenih djela, knjiga 2, urednica Vanda Babić, ISBN 978-953-6452-20-0

Zvjezdana Rados, Proza Vladimira Nazora, Sarajevo-Zadar, HKD Napredak, 2014., 406 str., Napretkova biblioteka znanstvenih djela, knjiga 3, urednica Vanda Babić, ISBN 978-963-6452-21-7

Mirjana Mrkela, Moja zadarska čitanka, HKD Napredak, Zadar, 2014., str. 64., ur. Vanda Babić, ISBN 978-953-6452-22-4

 

Književni opus