Životopis

Vojislav Mataga

 Vojislav Mataga rođen je 14.1.1946. u Opuzenu.
 Studirao, magistrirao i doktorirao filologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
 Radi u Knjižnici Vladimira Nazora u Zagrebu kao voditelj središnje knjižnice.

 Piše poeziju, književno-znanstvene rasprave i eseje.

 Objavio:
- Bludeć predvorjem; poezija, Mladost, Zagreb 1975.
- Književna kritika i teorija socijalističkog realizma; književno-povijesna rasprava; Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1987.
- Opća mjesta; poezija, Revija, Osijek 1990.
- Jezik i zmija; poezija, časopis Gordogan, Zagreb 1991.
- Književna kritika i ideologija; književno-povijesna rasprava, Školske novine, Zagreb 1995.
- Mjere i utezi; poezija, Školske novine, Zagreb 1996.
- Molitvenik za (peri)patetičare; poezija, Meandar, Zagreb 2001.
- Romanizmi u neretvanskome govoru; rječnik nostalgije; AltaGama, Zagreb 2003.
- Lao – tseov put; poezija, Meandar, Zagreb 2004.
- Zapadnoistočni divan; poezija, Stajer - graf, Zagreb 2005.
- Moderno – postmoderno – trivijalno; eseji; AltaGama, Zagreb 2005.
- Cukar i pelin (pučke) pisme za pivanje i (pri)kazivanje; AltaGama, Zagreb, Opuzen 2006.
- Prispjeti u dan. Izabrani (pjesnički) tekstovi. Izbor:autor. Pregled zbirki: Branko Maleš. Pogovor: Cvjetko Milanja.; Stajergraf, Zagreb 2006.
- Posustajanje kulture; eseji; Fraktura, Zaprešić 2009.
- Babilonska ostavština, neodabrani fragmenti, Altagama, Zagreb 2009.

Književni opus