Životopis

Zvonko Kovač

Zvonko Kovač(r. 1951.) je gimnaziju je završio u Čakovcu, a diplomirao, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osim u svojstvu nastavnika u svim zvanjima, na matičnom je fakultetukasnije djelovao kao voditelj južnoslavističkih katedri i projekata, suosnivatelj studija južne slavistike, kao pročelnik Odsjeka za slavenske jezike i književnosti te Odsjeka za južnoslavenske jezike i  književnosti; suosnivatelj je i višegodišnji predstojnik Katedre za poredbenu povijest južnoslavenskih jezika i književnosti. Bio je na istraživačkim stipendijama A. von Humboldt, Basileus i dr. Na novom studiju južne slavistike, kao i na zagrebačkom doktorskom studiju književnosti, uz predavanja iz poredbeno-južnoslavističke problematike, redovito održava nastavu iz novije slovenske te suvremene bosanske i južnoslavenskemeđukulturne književnosti i kritike. Povremeno je predavao i na drugim sveučilištima u zemlji i inozemstvu (najviše na slavistici u Göttingenu te na krotistici u Rijeci), a u novije doba intenzivnije je surađivao sa slavističkim središtima u Ljubljani, Mariboru, Grazu, Novom Sadu, Kopru, Tuzli, Hamburgu, Halleu, Baselui dr.U svojim istraživanjima, osim pojedinačnim piscima iz južnoslavenskih književnosti, posebno se bavio pitanjima interpretacije književnosti i esejistike,metodologijom povijesti književnosti, međuknjiževnom kritikom, suvremenom književnosti i sl. Osim toga, piše i objavljuje književnu kritiku i poeziju od studentskih dana.

Objavljene zbirke pjesama:

1. Courbette, Nagrada književnog fonda A. B. Šimić, Zagreb: Biblioteka ABŠ, 1973. (1974.)

2. Korelacije, Rijeka:Izdavački centar Rijeka, 1982.

3. Slutim sretnu ruku, Zagreb: Mladost, 1988.

4. Goettingenske elegije, Zagreb: Meandar, 2001.

5. Vrnul se buom, Čakovec: Zrinski, 2001.

6. Co, kaj? (u suautorstvu s Joškom Božanićem), Zagreb: Kajkavsko spravišče, 2009.

7. Zvon u kiši, Čakovec: Insula, 2015.

 

Popis objavljenih književno-znanstvenih i književno-kritičkih knjiga:

1. Interpretacijski kontekst, Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 1987.

2. Kritika knjigoslovlja i druge kritike, Osijek: Revija, 1987.

3. Poetika Miloša Crnjanskog, Rijeka:Izdavački centar Rijeka, 1988.

4. Poredbena i/ili interkulturna povijest književnosti, Zagreb: Biblioteka književna smotra, 2001.

5. Raznoliko pjesništvo, Književno-kritičke zabilješke (1975-1978), Zagreb: Mala knjižnica DKH, 2003.

6.Međuknjiževna tumačenja, Zagreb: Biblioteka književna smotra, 2005.

7. Domovinski eseji, Čakovec: Biblioteka Insula, 2009.

8. Međuknjiževne rasprave, Beograd: Službeni glasnik, 2011.

9. Poetika Miloša Crnjanskog, Beograd: Službeni glasnik, 2012.

10. Interkulturne studije i ogledi,Zagreb: FF press, 2016.

11. Međujezična razlaganja,  Čakovec, Biblioteka Insula, 2018. 

Književni opus