12.03.2008.

12.03.2008.

Zahvaljujuci prijateljstvu naseg člana Branislava Glumca i akademskog kipara Pere Jelisića,
Hrvatsko društvo pisaca dobilo je na trajni dar skulpturu Miroslava Krleže
(20X24X47 cm, patinirani gips, original, 1989.),
koja će biti izložena u prostoru HDP-a.