Antologija hrvatske židovske literature na češkom - zastupljeni naši članovi

OBJAVLJENO: ponedjeljak, 16.04.2012.
HDP

U Pragu je objavljena Antologija hrvatske židovske literature
„Čudo na otoku“ (odabrao i uredio Josef Kodet),
naslovljena prema priči Rade Jarka, u kojoj su zastupljeni tekstovi
i naših članova – Zore Dirnbach, Rade Jarka, Živka Prodanovića,
Daše Drndić, Jasminke Domaš, Zorana Ferića, Jele Godlar i Slavka Goldsteina.