Časopis POEZIJA 1-2/2005.

HDP

POEZIJA, časopis pjesničke prakse
godina I • br. 1-2 • studeni 2005. • Zagreb
Glavni urednik: Ervin Jahić
Članovi uredništva: Tomica Bajsić, Ana Brnardić, Ivan Herceg, Tonko Maroević, Damir Šodan.
Redakcija: Basaričekova 24, Zagreb
e-mail: hrvatsko.drustvo.pisaca@zg.htnet.hr
Naklada: 600 primjeraka
Cijena broja: 45 kn
Dvobroj: 55 kn
ISSN 1845-7762
www.poezijacasopis.info