Dani Eurpskog glasnika/2006.

HDP

Vidi raspored događanja u HDP-u, Basaričekova 24, Zagreb
i u Novinarskom domu, Perkovčeva 3, Zagreb
(voditelj programa Dražen Katunarić)