Grički dijalog: Može li se brendirati pisca?

Grički dijalog: Može li se brendirati pisca?

29. 11. 2007., četvrtak, u 19 sati,
Basaričekova 24, Zagreb,
Ciklus tribina "Grički dijalog”
Tema: Može li se brendirati pisca?