Grički dijalog: Sajmovi knjiga

OBJAVLJENO: četvrtak, 15.11.2007.
Grički dijalog: Sajmovi knjiga

15. 11. 2007. u 19 sati,
u HDP-u, Basaričekova 24, Zagreb
nastavljen je Ciklus tribina "Grički dijalog"
TEMA - Jesu li sajmovi doista korisni za knjigu?