Irena Vrkljan - dopisna članica HAZU

Irena Vrkljan - dopisna članica HAZU

 29.05.2008.
Irena Vrkljan izabrana je za dopisnu članicu
Razreda za književnost
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.