Ivan Herceg na pjesničkom festivalu u Rumunjskoj

OBJAVLJENO: četvrtak, 01.09.2011.
HDP

01.09.2011.
Ivan Herceg sudjelovao je na ovogodišnjem pjesničkom festivalu
„Večeri poezije u Curtea de Argeş“, održanom 6.-12.07.2011. u Bukureštu
i Curtea de Argeş (Rumunjska). U sklopu festivala objavljena je i antologija
u dva sveska u koju su uvrštene i pjesme Ivana Hercega na hrvatskom,
engleskom i rumunjskom jeziku.