Književni portret: Sanjin Sorel

Književni portret: Sanjin Sorel

U petak, 01. 02. 2008. u 19 sati,
u sjedištu HDP-a, Basaričekova 24, Zagreb
književni kritičari Ervin Jahić i Branko Maleš (voditelj Tribine HDP-a)
predstavili su djelo Sanjina Sorela, pjesnika, teoretičara, antologičara i fakultetskog predavača.