Lana Derkač dobitnica nagrade na manifestaciji Vinum et poeta

OBJAVLJENO: četvrtak, 30.09.2021.
Vinum et poeta

Na ovogodišnjoj manifestaciji Vinum et poeta – Večer poezije i vina, koju organiziraju Ogranak Matice hrvatske i Veleučilište u Požegi, laureatkinjom je proglašena naša članica Lana Derkač.

Na natječaj je pristiglo 45 pjesama koje govore o vinu ili vinogradu.

Predsjednik Prosudbenog povjerenstva Ernest Fišer o ovogodišnjoj pobjedničkoj pjesmi "Loza i forenzika" rekao je da odmah upada u oči osebujna poetika u kojoj je temeljna kreativna poluga personifikacija. „Njome vješta pjesnikinja briše granice između bića, stvari i pojava, stvarajući tako vlastiti pjesnički svijet u kojem se kreće suvereno, a ipak nepredvidivo, i sasvim začudno“.