Ljiljana Filipović: Javne samoće (izdanje časopisa Tvrđa, Zagreb 2006.)

Ljiljana Filipović: Javne samoće (izdanje časopisa Tvrđa, Zagreb 2006.)

U okviru nakladničke djelatnosti časopisa Tvrđa, uz suizdavače HDP i Izdanja Antibarbarusa, d.o.o., objavljena je nova knjiga Ljiljane Filipović.