Međunarodni festival HDP-a/ 2009.

OBJAVLJENO: ponedjeljak, 22.06.2009.
Međunarodni festival  HDP-a/ 2009.

ponedjeljak, 22. 06. 2009. - srijeda, 24. 06. 2009.
Međunarodni festival HDP-a
"Raznolikost književnog pisma - Stih u regiji" (SUR)
(direktor festivala Ervin Jahić, suvoditelj Ivan Herceg)
organiziralo Hrvatsko društvo pisaca
(partner u Rijeci knjižara Ribook)
Program u Zagrebu (Knjižnica Bogdan Ogrizović, Preradovićeva 5)
ponedjeljak, 22.6.2009.: