Nagrada Ljerki Car-Matutinović

Nagrada Ljerki Car-Matutinović

8.03.2005. - Citta di Salo 2005.
Ljerka Car-Matutinović, pjesnikinja, prozaistica, književnica za djecu, esejistica i prevoditeljica, dobila je prestižnu talijansku nagradu ocjenjivačkog suda na međunarodnom natječaju za poeziju i prozu Citta di Salo 2005.