Nagrade Dorti Jagić i Miroslavu Kirinu

HDP

- 15. i 16. svibnja 2010.
U sklopu 14. međunarodnog susreta izdavača pod nazivom Put u središte Europe,
dodijeljene su i dvije nagrade članovima HDP-a.