Nove HDP-ove knjige - Tahir Mujičić i Branko Kostelnik

HDP

29.10.2010.
Izašla nova knjiga suizdavača
Hrvatskog društva pisaca i Naklade Jesenski i Turk:
- Tahir Mujičić: priPovijest o O-u. ili STOR ŠORIS*
harmsice** i pučki napričci***
(HDP, Jesenski i Turk, Zagreb, 2010.)
- (u pripremi) Branko Kostelnik: Eros, laži i pop rock pjesme
(HDP, Jesenski i Turk, Zagreb 2010.)