Novi članovi HDP-a

HDP

21.10.2010.
Na sastanku Upravnog odbora HDP-a primljeno je troje novih članova:
Sanja Bilić, Slađana Bukovac i Boris Greiner.
(U rubrici Članstvo njihovi biobibliografski podaci.)