Novi članovi u HDP-u

OBJAVLJENO: srijeda, 21.09.2022.
HDP logo

Na sastanku Upravnog odbora HDP-a, održanom 19.09.2022.,
primljeni su novi članovi:

Hrvoje Rupčić

Lazer Rok Lumezi

Iva Gjurkin

Krunoslav Mikulan

Miro Morović

Matko Abramić

Vanda Petanjek

Jakov Skok