Novi portal Kritika h,d,p,

Kritika HDP logo

Kritika h,d,p, je specijalizirani portal Hrvatskog društva pisaca za književnost, kritiku i srodne kulturno-umjetničke teme. Pokrenut je sa željom da se afirmira kritički govor o književnosti i kulturi te pridonese boljoj vidljivosti tema vezanih uz knjigu, spisateljski rad, čitanje i interpretaciju književnosti.

Portal je dostupan na adresi www.kritika-hdp.hr

 

Glavna i odgovorna urednica: Katarina Luketić

Redakcija: Kruno Lokotar, Mija Pavliša, Jagna Pogačnik, Boris Postnikov, Marko Pogačar

Portal je realiziran uz financijsku potporu Grada Zagreba i tehničku potporu IT tvrtke Perpetuum Mobile d.o.o.