OBAVIJEST: Izabrani članovi Predsjedništva, Upravnog odbora i Suda časti HDP-a

vila Arko

Na Izbornoj skupštini HDP-a održanoj 13. travnja 2019. izabrani su članovi Predsjedništva (predsjednik Društva Zoran Ferić izabran je prošle godine, a ove godine dvojica potpredsjednika), Upravnog odbora i Suda časti.

Za potpredsjednika izabran je Velimir Visković, a za potpredsjednika za međunarodnu suradnju Kruno Lokotar.

Članovi Upravnog odbora su: Katarina Luketić, Ivan Sršen, Dorta Jagić, Roman Simić, Boris Perić, Ivica Đikić, Marinko Koščec, Edi Matić i Ivana Rogar.

Članovi Suda časti su: Nadežda Čačinovič, Lana Derkač, Edo Popović, Aida Bagić, Predrag Vrabec.