Pisci na Baniji

Petrinja

U dogovoru s lokalnim knjižnicama i Ministarsvom kulture i medija, počinjemo s programom Pisci na Baniji.

Prvi termini za odlaske već su otvoreni i tražimo autore, članove HDP-a, već za ovu nedjelju  (7.3.2021.) za gostovanje u Petrinji.

Gostovanje je predviđeno na otvorenom, na rukometnom igralištu, gdje se nalaze kontejneri svih 

petrinjskih kulturnih institucija. Razgovor s piscima vodit će moderator ili moderatorica iz Petrinje.

 

Kada

Predviđeno je da svaki susret bude nedjeljom u 17:00, te da se ustali kao redoviti književni događaj.

U procesu smo dogovaranja istoga za Glinu.

 

Kako se prijaviti?

Sve članove koji mogu i žele molimo da se upišu u ovu tablicu gdje je po datumima navedeno po tri autora.

Za svako gostovanje predviđamo tri autora, od kojih je barem jedan vozač  i čijim će se automobilom ići na gostovanje.

 

LINK NA TABLICU ZA PRIJAVE PO DATUMIMA: