Posvajanje stabla

botanicki

U petak, 4.10 .2019. u 16:30 sati, u zagrebačkom Botaničkom vrtu PMF-a, Trg Marka Marulića 9a, ispred izložbenog paviljona održat će se pjesničko čitanje "Posvajanje stabla", posvećeno drveću. Sudjeluju : Marija Andrijašević, Krešimir Bagić, Ana Brnardić, Goran Čolakhodžić, Zoran Ferić, Dorta Jagić, Miroslav Kirin, Kruno Lokotar, Tonko Maroević, Antonija Novaković, Marko Pogačar.

Hrvatsko društvo pisaca posvojilo je u srpnju 2019. godine u zagrebačkom Botaničkom vrtu grabolisni javor, na polju br. 41, nasuprot sjenice, na kojem sada stoji pločica sa stihom "napišem šuma i bude šuma" Anke Žagar. Unutar godine dana, koliko traje posvojenje, održat će se niz događanja, čitanja, tribina na temu odnosa prirode i čovjeka, ekologije i književnosti... Ovo je prvi događaj u ciklusu posvećen stablu.