Program festivala Književnost uživo/ Literature Live 2006.

Program festivala Književnost uživo/ Literature Live 2006.

Od 03.11.2006. do 07.11.2006. u Basaričekovoj 24, Zagreb,
održan je međunarodni Festival Književnost uživo - Literature Live 2006.
u organizaciji HDP-a i PEN-a.
(direktorica Festivala Sibila Petlevski)