Razgovor sa Željkom Ivankovićem (Sarajevo) u HDP-u

OBJAVLJENO: srijeda, 14.04.2010.
HDP

- u srijedu, 14. 04. 2010. u 19 sati ,
u HDP-u, Basaričekova 24, Zagreb,
Razgovor sa Željkom Ivankovićem (Sarajevo)
Neposredni povod za razgovor bila je njegova tek izašla knjiga
„Čitati Ivankovića u Sarajevu“
( Rabic, Sarajevo; Synopsis, Zagreb, 2010. ).