Razmjena: Članovi HDP-a u Trstu/ 2007.

OBJAVLJENO: četvrtak, 15.11.2007.
Razmjena: Članovi HDP-a u Trstu/ 2007.

15. - 16. 11. 2007.
- Hrvatsko društvo pisaca
- Knjižara «Minerva» u Trstu, Via S. Nicolo 20 (kontakt: libreria.minerva@tiscali.it)
- SSLMIT dell'Universita degli Studi di Trieste
(Fakultet za prevoditelje i tumače pri tršćanskom Sveučilištu), Trst, Via Filzi 14
organizirali su nastup članova HDP-a u Trstu.
Sudjelovali: Aleksandar Flaker, Nikola Petković Nenad Popović; Ljiljana Avirović.
(voditelj programa Nenad Popović)