Razmjena: HDP - Bugarska, Makedonija, Srbija/ 2010.

HDP

28. - 31. 10.2010.
U tom periodu održat će se tri razmjene..