Razmjena: HDP-Bugarska/2011./ Darija Žilić i Ivan Šamija u gradu Russe

OBJAVLJENO: četvrtak, 29.09.2011.
HDP

Ivan Šamija i Darija Žilić gostovali u na festivalu „Praznik književnosti“
u gradu Ruseu, u Bugarskoj, od 29. 09. do 1.10. 2011. godine.