Razmjena: HDP-Irska - prvi dio/ 2012.

OBJAVLJENO: četvrtak, 15.03.2012.
HDP

Damir Šodan boravio je u Irskoj, u gradu Corku,
od 15. do 18. veljače 2012., gdje je nastupio u okviru festivala
Cork Spring Poetry Festival 2012.