Razmjena: HDP - Kanari, Španjolska 2010.

HDP

22. - 26. rujna 2010.
Nenad Popović, Olja Savičević Ivančević i Dinko Telećan
sudjeluju na Sajmu knjiga u Tenerife, Kanari, u programu ovogodišnje razmjene
HDP-a, Ediciones Baile del Sol i Feria de la Edición en Canarias.
U okviru dosadašnje višegodišnje suradnje preveden je niz hrvatskih autora
(Ferić, Simić, Prtenjača i dr.) a njihov rad prezentira se na raznim događanjima na sajmu.