Razmjena: HDP - Mađarsko društvo pisaca 2010.

OBJAVLJENO: srijeda, 22.09.2010.
HDP

22.-23.09.2010.
u okviru razmjene HDP-a i Mađarskog društva pisaca
u Budimpešti dva nastupa Marka Pogačara
(Lidija Vukčević odustala je od putovanja).
Mađarsko je društvo objavilo dvojezična knjižicu
sa njihovim prevedenim pjesmama,
kao i plakat za planirane nastupe.
Voditeljica programa Razmjene pisaca Sonja Manojlović.