Razmjena pisaca: Članovi HDP-a u BiH/ 2007.

Razmjena pisaca: Članovi HDP-a u BiH/ 2007.

23.- 24.10.2007.
U ovogodišnjoj razmjeni pisaca sa Društvom pisaca BiH
(voditeljica programa Sonja Manojlović)
sudjelovali su Ljiljana Filipović, Ivica Prtenjača, Olja Savičević Ivančević i Andriana Škunca.
- 23.10.2007. nastup na Filozofskom fakultetu u Sarajevu,
- 23.10.2007. nastup za građanstvo u "Kamernom teatru 55"
- 24.10.2007. nastup na Filozofskom fakultetu u Tuzli