Reakcija HDP-a povodom kršenja autorskih i srodnih prava

OBJAVLJENO: ponedjeljak, 27.05.2019.
hdp

U ime Hrvatskog društva pisaca, a pozivajući se na Zakon o autorskim pravima koji kao svoj temelj definira da autorsko pravo i sva srodna prava (izdavačka, prevoditeljska), po svojoj naravi, pripadaju fizičkoj osobi (ili nakladniku) koja/i stvori (objavi) autorsko djelo, zahtijevamo da se sa stranice www.knjigasvima.com hitno uklone svi tekstovi bez reguliranog odnosa prema autoru i ostalim subjektima koji polažu prava na djelo ili s udrugom za kolektivno ostvarivanje autorskog prava.

Upravni odbor HDP-a