SARAJEVSKE BILJEŽNICE 14/2006

SARAJEVSKE BILJEŽNICE 14/2006

Siječanj, 2007.
Izašao je novi broj Sarajevskih bilježnica br. 14/2006.
Redakcija: Ljubica Arsić, Basri Capriqi, Mitja Čander, Aleš Debeljak, Ljiljana Dirjan, Daša Drndić, Zdravko Grebo, Zoran Hamović, Miljenko Jergović, Dževad Karahasan, Enver Kazaz, Tvrtko Kulenović, Julijana Matanović, Senadin Musabegović, Andrej Nikolaidis, Boris A. Novak, Sibila Petlevski, Elizabeta Šeleva, Slobodan Šnajder, Dragan Velikić, Marko Vešović, Radoslav Petković, Miško Šuvaković, Tihomir Brajović
Glavni i odgovorni urednik: Velimir Visković
Izdavač: Mediacentar, Sarajevo
E-mail: sarajevske.sveske@media.ba