SARAJEVSKE BILJEŽNICE 17/2007.

SARAJEVSKE BILJEŽNICE 17/2007.

08.01.2008.
Izašao je novi broj Sarajevskih bilježnica.
Tema broja: Savremena kritika