SARAJEVSKE BILJEŽNICE 25-26/2009.

OBJAVLJENO: petak, 22.01.2010.
SARAJEVSKE BILJEŽNICE 25-26/2009.

- 22.01.2010.
Izašao je novi dvobroj Sarajevskih bilježnica
25 – 26/2009.
Tema dvobroja :
"U kontekstu - Mladi"