Sibila Petlevski u Lodèveu

Sibila Petlevski  u Lodèveu

U suradnji HDP-a i festivala poezije "Voix de la Mediterranee" u Lodeveu, u Francuskoj,
(voditeljica programa Sonja Manojlović)
a koji ove godine od 21. do 29.07.2007.
okuplja oko 300 pjesnika i umjetnika iz 33 mediteranske zemlje,
nastupit će pjesnikinja Sibila Petlevski.