Teni Štivičić dvije nagrade u Heidelbergu

Teni Štivičić dvije nagrade u Heidelbergu

14. 05. 2008.
Na festivalu drama "HEIDELBERG STUCKEMARKT" naša članica Tena Štivičić dobila je
Europsku autorsku nagradu i Nagradu za inovativni tekst
za dramu Fragile.