Tribina Dekonstrukcije: Nada Gašić

OBJAVLJENO: četvrtak, 13.10.2011.
HDP

U četvrtak, 13.10.2011. u 19 sati u buffetu Pod starim krovovima
(Basaričekova 9) održat će se
razgovor s Nadom Gašić.