Upravni odbor HDP-a 8.6.2005.

Upravni odbor HDP-a 8.6.2005.

Zaključci - sastanak proširenog Upravnog odbora Hrvatskog društva pisaca održanog 08.06.2005. u 19.00h.