O nama

Hrvatsko društvo pisaca (HDP) je nevladina, nepolitička, strukovna organizacija pisaca osnovana 2002. godine.

HDP je u gotovo dva desetljeća svojeg postojanja izraslo u eminentnu te, po opsegu i kvaliteti realiziranih programa, jednu od vodećih umjetničkih udruga u Hrvatskoj, promovirajući ponajbolju hrvatsku književnost u regiji i svijetu.

HDP zastupaju predsjednik i glavna tajnica. Tijela upravljanja Društva su: Skupština, Upravni odbor i Predsjedništvo koje čine predsjednik, potpredsjednici, tajnik. Svake godine u HDP se učlani prosječno 15 autora. U 2017. HDP ima 328 članova, među kojima su najugledniji hrvatski prozaici, pjesnici, dramatičari, kritičari, teoretičari književnosti i esejisti, nagrađeni brojnim domaćim i svjetskim književnim nagradama i prevedeni na brojne strane jezike.

Naši programi uključuju međunarodne književne festivale (festival Književna karika / Literature Link – s naglaskom na odnos domaćih autora i stranih izdavača; Festival europske kratke priče – manifestacija koja promovira formu kratke priče i na kojoj sudjeluju ugledni europski „kratkopričaši“; pjesnički festival Stih u regiji koji okuplja pjesnike iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije i s Kosova), međunarodne razmjene pisaca, tribine, nakladničku djelatnost, književno-znanstvene simpozije, okrugle stolove, radionice prevođenja poezije itd.

Svake godine redovito izlaze sljedeći časopisi: jedan od najboljih i najopsežnijih časopisa za književnost u Hrvatskoj – Europski glasnik, zatim časopis Tvrđa koji objavljuje eseje, filozofske i književno-znanstvene tekstove domaćih i stranih autora, časopis Književna republika, časopis Poezija (jedini časopis u Hrvatskoj koji se bavi isključivo poezijom, prepoznat i cijenjen i izvan zemlje), časopis Relations koji donosi prijevode hrvatskih pisaca na engleski, njemački, francuski i druge svjetske jezike te promovira hrvatsku književnost u inozemstvu.

Od osnutka Društva razvijali smo aktivnost izdavačke djelatnosti HDP-a (Biblioteka Poezije, Beatblioteka te prozna i esejistička izdanja). Objavili smo  šezdesetak knjiga, s tim da svake godine u sklopu međunarodnih razmjena pisaca objavljujemo i male dvojezične knjižice (chapbooks) kojima se strani pisci, naši gosti, predstavljaju hrvatskoj publici.

Godine 2020. pokrenuli smo književni portal Kritika HDP čiji je partner tvrtka Perpetuum Mobile d.o.o. koja je izradila stranice portala i dizajnom ga uskladila s web-stranicom Društva. 

U realizaciji naših programa stalni su nam partneri Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Zagreb, Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija, Veleposlanstvo Francuske u Zagrebu, Goethe Institut u Zagrebu, Talijanski institut u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, brojne srodne udruge u Hrvatskoj i inozemstvu i druge institucije.

U 2012. godini HDP osniva ogranke u Istri, Slavoniji i Dalmaciji te se programska aktivnost Društva decentralizira i osim glavnog grada, kulturno obogaćuje i druga hrvatska središta.

Ostvarujemo redovitu međunarodnu suradnju prvenstveno s europskim zemljama (Njemačka, Francuska, Velika Britanija, Poljska, Danska, Mađarska, Slovenija, Španjolska, Irska, Italija, Bugarska, Rumunjska, Ukrajina, Portugal, Rusija…), ali i sa zemljama drugih kontinenata, poput Kine, Indije, Japana, Sjedinjenih Američkih Država itd. u vidu programa razmjene pisaca te pojedinačne međunarodne suradnje. Od 2013. godine zajedno s Ministarstvom kulture RH organiziramo nastup hrvatskih pisaca i predstavljanje hrvatske književnosti na Londonskom sajmu knjiga.

Osim kontinuiranih kulturnih programa te inovacija u programima kojima Društvo obogaćuje svoj rad svake godine, HDP aktivno sudjeluje u pripremama zakona i propisa koji utječu na status pisca i odnose se na produkciju književnih i drugih tekstova, te je u tom polju ostvario značajne rezultate kojima se znatno unapređuje profesionalni i materijalni položaj i ugled pisaca književnih i drugih srodnih tekstova u Hrvatskoj.

Godine 2012. Hrvatsko društvo pisaca postiglo je da zvanje „spisatelj“ bude priznato kao jedno od akademskih zvanja. Nacionalno vijeće za znanost usvojilo je prijedlog HDP-a te je izmijenjen Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama te je pod. članak 5, Umjetnička polja, pod naslovom 7. Umjetničko područje dodano je polje 7.08. Književnost, a u Čl. 6 Umjetničke grane pod nasl. 7. UMJETNIČKO PODRUČJE, dodaje se polje 7.08. Književnost i grane 7.08.01 SPISATELJ I 7.08.02. KNJIŽEVNI PREVODILAC.

Hrvatsko društvo pisaca ima čast skrbiti o autorskim pravima na djela našeg uglednog pisca Jože Horvata koja je 26. lipnja 2015. Ugovorom o darovanju za slučaj smrti pok. gđa Renata Horvat prenijela na Hrvatsko društvo pisaca (izuzev autorskih prava na književna djela „Besa“ i „Svjedok prolaznosti“). Ugovor je stupio na snagu 7. veljače 2016. godine.