Pravilnik Nagrade Kamov 2021.

kamov

Hrvatsko društvo pisaca, Basaričekova 24, 10 000 Zagreb

 

PRAVILNIK KNJIŽEVNE NAGRADE 'JANKO POLIĆ KAMOV'
za najbolje književno djelo objavljeno od 1.7.2020. do 30.6.2021. godine 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Pravilnikom godišnje književne Nagrade JANKO POLIĆ KAMOV (dalje: Pravilnik) utemeljitelj Hrvatsko društvo pisaca (dalje: Utemeljitelj) želi pridonijeti vrednovanju autorskog rada, a prema postavljenim stručnim kriterijima. Pravilnikom se uređuje postupak prijavljivanja književnih djela, rad žirija i objavljivanje dobitnika Književne nagrade JANKO POLIĆ KAMOV (dalje: Književna nagrada).

Članak 2.

Književna nagrada se dodjeljuje autoru za najbolje književno djelo (roman, zbirka kratkih priča, poezija), čije prvo izdanje mora biti objavljeno na hrvatskom jeziku i izdano kod izdavača registriranog u Republici Hrvatskoj, u razdoblju od 1.7.2020. do 30.6.2021. godine (dalje: izborno razdoblje).

 

Članak 3.
Odluku o dobitniku Književne nagrade donosi stručni žiri koji pri ocjenjivanju prijavljenih djela djeluje prema umjetničkim i stručnim standardima. Članovi žirija su odgovorni za sastavljanje šire liste, te uže liste kandidata za Književnu nagradu i odabir dobitnika. 

Žiri Književne nagrade sastavlja Utemeljitelj nagrade.

Žiriranje će se održati u tri kruga. Širi krug kandidata - 10 naslova u listopadu 2021. godine, uži krug kandidata - finalnih 5 naslova u studenom 2021. godine i proglašenje dobitnika Književne nagrade - studeni 2021. godine.

Članak 4.
Nagrada koju će dobiti pobjednik Književne nagrade Kamov je neto novčani iznos od 10.000,00 kuna (slovima: deset tisuća kuna). Nagrada ne može biti podijeljena između više autora ili više djela.

 


UVJETI NATJEČAJA

Članak 5.
Djela za Književnu nagradu se prijavljuju u razdoblju od 1.7.2021. do 16.7.2021. godine na temelju poziva Utemeljitelja objavljenog na internetskoj stranici
http://www.hrvatskodrustvopisaca.hr/hr/


Predlagatelj je dužan poslati četiri (4) primjerka djela na adresu: Hrvatsko društvo pisaca (za Nagradu Jank Polić Kamov), Basaričekova 24, Zagreb.

Prijava je dostavljena u roku ako je na poštanskom žigu vidljivo da je u pošti zaprimljena prije isteka roka za prijavu ili ako je najkasnije 16.7.2021. godine izravno predana organizatoru u prostorijama HDP-a.

Predlagatelj djela može biti izdavač ili autor (dalje u tekstu: Predlagatelj).
Predlagatelj se, podnošenjem prijave, obvezuje da na svečanosti proglašenja dobitnika Književne nagrade osigura nazočnost autora prijavljenih djela.

Predlagatelj prilikom prijave djela svojim potpisom jamči istinitost podataka navedenih u prijavi. 

U slučaju da više Predlagatelja prijavi identična djela žiri će prihvatiti samo prvu prijavu.

U slučaju suizdanja, djelo prijavljuje jedan od izdavača.

Žiri pridržava pravo uvida u svu potrebnu dokumentaciju radi utvrđivanja prava prvenstva kao i ispravnosti prijava uopće.


Članak 6.
Žiri ima pravo tražiti ispravak prijave od Predlagatelja, ako je to moguće, odnosno ne uvrstiti u konkurenciju neispravne ili nepotpune prijave.
Žiri o pravovaljanosti prijava punovažno odlučuje većinom glasova članova nazočnih na sjednici, pa se tek tako utvrđene prijave uvrštavaju u listu djela u konkurenciji za nagradu. 

Članak 7.
Konkurirati mogu djela koja su prije nagrađivana nekom književnom nagradom.

Ne mogu se natjecati ponovljena izdanja.

Stručni žiri može nakon završetka prijava u konkurenciju pozvati bilo koje drugo djelo objavljeno u razdoblju predviđenom trajanjem natječaja, ako taj naslov izdavač nije prijavio. U tom slučaju izdavač će biti zamoljen da pošalje 4 primjerka djela Utemeljitelju nagrade.


DODJELA KNJIŽEVNE NAGRADE

Članak 8.
Dobitniku Književne nagrade će nagrada biti dodijeljena u Zagrebu/ Rijeci, na Kamovljev rođendan, 17. studenog tekuće godine, ili na neki drugi dan unaprijed najavljen.

Članak 9.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika, kao i njegovo tumačenje, utvrđuje Upravni odbor HDP-a te o svemu obavještava javnost.