Informacije za strane izdavače

Ministarstvo kulture RH svake godine dodjeljuje potpore stranim izdavačima za objavu prijevoda hrvatskih autora u inozemstvu. Strani izdavač može se prijaviti na natječaj cijele godine. Link na odgovarajuću stranicu Ministarstva kulture: http://www.min-kulture.hr/prijavnice/Prijavnica.aspx (Da se otvori prijavnica treba kliknuti na riječ „Dalje“ u dnu desno). Za sve dodatne informacije valja se obratiti Ministarstvu kulture na sljedeće adrese: mihaela.majcen-marinic@min-kulture.hr ili marija.rubic@min-kulture.hr ili translation-grants@min-kulture.hr.​