Joža Horvat - autorska prava

Nakon smrti cijenjene gospođe Renate Horvat, oporučne i zakonske nasljednice pok. JOŽE HORVATA, kao i nositeljice njegovih autorskih prava, dana 7. veljače 2016. godine započela primjena Ugovora o darovanju za slučaj smrti koji je gđa Renata Horvat zaključila 26. lipnja 2015. godine s Hrvatskim društvom pisaca.

Prema Ugovoru o darovanju za slučaj smrti pok. gđa Renata Horvat prenijela je na Hrvatsko društvo pisaca isključivo pravo iskorištavanja svih objavljenih i neobjavljenih književnih djela, rukopisa i članaka pok. JOŽE HORVATA, uključujući pravo na imovinsku korist od tih prava, izuzev autorskih prava na književna djela „Besa“ i „Svjedok prolaznosti“. U korist Hrvatskog društva pisaca je osnovano pravo iskorištavanja koje, između ostalih, sadrži i pravo reproduciranja, pravo distribucije, pravo prevođenja, pravo izdavanja prevedenog djela, pravo naplate novčanih naknada iz autorskih djela, pravo stavljanja na raspolaganje javnosti, i to bez ikakvog ograničenja u odnosu na vrijeme, mjesto, teritorij, medije i dr. Pravo iskorištavanja naročito sadrži i pravo davanja odobrenja za objavljivanje, prijevod, odnosno svako korištenje predmetnih autorskih djela. Posebno se naglašava da se spomenuto ne odnosi ni na scenarije, rukopise scenarija, reportaže, intervjue i ostale emitirane i neemitirane TV priloge pok. Jože Horvata.

Hrvatsko društvo pisaca se obvezuje poštivati integritet ostavštine pok. autora JOŽE HORVATA, te je u tom smislu ovlašteno i da štiti sva prava koja je steklo spomenutim ugovorom.

Hrvatsko društvo pisaca u tu je svrhu sklopilo ugovor s Hrvatskom autorskom agencijom (HAA).

Za sve upite o pravima na djela Jože Horvata možete se obratiti na mail Društva ili kontaktirati: djurdjica.paic@haa.hr