Životopis

Jadranka Matić Zupančič

Rođena 5. 8. 1950 u Konjščini. Osnovnuškolu i gimnaziju pohađala u Karlovcu. Diplomirala jugoslavistiku (današnjukroatistiku) te komparativnu književnost na Filozofskomfakultetuu Zagrebu. Od 1974. godine živi i radi u Novom Mestu u Sloveniji kao knjižničarka u Knjižnici Mirana Jarca Novomesto, regionalnojslovenskojnarodnoj knjižnici. Piše  poeziju na hrvatskom i slovenskom jeziku. Bavi se i prevođenjem slovenske poezije na hrvatski.Intenzivno surađuje i nastoji na održavanju i učvršćenju slovensko-hrvatskih kulturnih veza. Radi na promociji kako slovenskih tako i hrvatskihautora.
U ratnoj godini 1991., kad je prvi val izbjeglica i prognanika došao do Slovenije, odlučila jedjelovati. S knjigama na hrvatskom jeziku odlazila uizbjegličke centre, kasnije je isto ponovila za rata u Bosni i Hercegovini.Poredposudbe knjiga vodila je i razgovore sakorisnicima, čitaladjeci bajke, te  razgovarala o onomeštosu za ratadoživjeli.
Od 1992. godine je Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto počela suradnju s knjižnicom »Ivan Goran Kovačić« iz Karlovca. Karlovačka knjižnica je, naime, središnja knjižnica Slovenacau Hrvatskoj. Kao Karlovčanka jeubrzouspjelauspostavitisuradnjuobje knjižnice, a pri tome joj je pomagala i Narodna in univerzitetna knjižnica iz Ljubljane. Poredpomoći pri izboru stručnog fonda slovenskih knjiga pomagala je i pri organiziranju dana slovenske kulture u Karlovcu. Tako je i dugi niz godina u karlovačkoj knjižnici vodila razgovore sa slovenskim piscima npr. Borisom A. Novakom, Markom Kravosom, Kajetanom Kovičem, Tonetom Pavčkom, Barico Smole, Meto Kušar, Damjanom J. Ovscom, Melitom Forstnerič Hajnšek, Venom Tauferom, Marjanom Pungartnikom, Damjanom Šinigojem, Bernardom Nežmahom, dr. Vasjo Klavora, Nejcom Gazvodo.

OBJAVILA:

Pjesničke zbirke:

Jezik u nastajanju, Ljubljana, Emonica, 1987.
Paralelni glas: dvojezična hrvatsko- slovenska pjesnička zbirka, Novo Mesto, Dolenjska založba, 1995.
Zasuti ocean: slovenska pjesnička zbirka, Maribor, Mariborska literarna družba, 2000.
Tramontana, Maribor, Mariborska literarna družba, 2012. Zbirka pjesama na slovenskom i hrvatskom jeziku.


Radovi u zbornicima:

Zrcalo: zbornik književnih susretaradnika, studenata i učenika SR Hrvatske, Zagreb, Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, 1985.
Moguće da neštoizaizmeđu: zbornik književnih susretaradnika, studenata i učenika SR Hrvatske, Zagreb, Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, 1987.
(Ras)trojstvo: zbornik književnih susretaradnika, studenata i učenika SR Hrvatske, Zagreb, Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, 1988.
Pesniški listi Literarnega kluba Dragotin Kette , Novo Mesto, 1981., 1982.
Pejzaži čuda, pesniški zbornik literarnega srečanja pesnikov in pisateljev drugih narodnosti, ki živijo v Sloveniji,  Ljubljana, Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1988.
Iz vode iz sebe: dvojezični pesniški listi, Novo Mesto, Literarni klub Dragotin Kette, 1997.
Sosed tvojega brega: izšlo ob 20. Obletnici srečanj pesnikov in pisateljev drugih narodov in narodnosti, ki živijo v Sloveniji, Ljubljana, Sklad p Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 1998.
Enaindvajset: zbornik, Novo Mesto, Literarni klub Dragotin Kette, 1999.
Rijekariječi = Reka besed, Karlovac, Gradska knjižnica »Ivana GoranaKovačića«, 2005.
Dodiri, odlasci, Rešetari, Književno likovno društvo, Nova Gradiška, Arca, 2006.
Na preprogi iz zvezd = Auf dem Sternenteppich / Jadranka Matić Zupančič, Željko Perović, Daniela Kocmut, saprijevodom na njemački, Maribor, Mariborska literarna družba, 2010.


PRIJEVODI

Monografije:
Boris A. Novak: Sveta svjetlost: zajedno s drugim prevoditeljima, Zagreb, Republika i Durieux, 1996.
Kajetan Kovič: Ljeto: zajetno s Josipom Ostijem, Zagreb, Ceres, 2004.
Boris A. Novak: Dlaneno platno: zajedno s drugim prevoditeljima, Sarajevo, Sarajevski dani poezije i Društvo pisaca Bosne i Hercegovine,  2011.

NAGRADE:
- za rad s izbjeglicama Srebrni znak civilne zaščite (1993.).
- za rad u knjižničarstvu, najveće državno priznanje – Čopovu diplomu (2000.).
- za rad na kulturnom području Trdinovu nagradu 2001., koju dodjeljuje Mestna občina Novo mesto.

Književni opus